" ?>
Number of Cylinders: >
Trigger Wheel Type:
Stroke:
\n"; echo "Total Teeth: $totalteeth \n"; echo "
\n"; echo "Missing Teeth: $missingteeth \n"; echo "
\n"; echo "Angle Per Tooth: $anglepertooth \n"; echo "
\n"; echo "Degrees per tooth for 8bit (255 samples): $degreesfor8bit \n"; echo "
\n"; echo "Scaled degrees per tooth for 8bit ($floordegreespercycle samples): $floordegreespertooth \n"; echo "
\n"; echo "Scaled degrees per cycle: $floordegreespercycle \n"; echo "
\n"; echo "Scaled degrees of missing teeth $scaleddegreesmissingtooth \n"; echo "
\n"; if(!is_int($nexttriggertooth)) echo "RESULTS BELOW ARE INVALID\n
\n"; echo "Next Trigger tooth: $nexttriggertooth \n"; echo "
\n"; echo "Scaled Degrees per Cylinder: $scaleddegreespercylinder \n"; echo "
\n"; } ?>